Mattheij ● vanriet | Relaties & Partners

Mattheij ● vanriet | salarisadministratie kan u het volgende bieden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Periodieke werkzaamheden en overzichten
 • Verwerking van de variabele mutaties via een mutatiebestand
 • Salarisspecificatie per werknemer in tweevoud
 • Journaalposten
 • Betaaloverzicht
 • Uitvoering van de levensloopregeling
 • Toepassen van minimumlonen en cao-lonen
 • Cao-beheer
 • Opbouw vakantiegeld, vakantiedagen of 13e maand
 • Loonaangiften
 • Aanlevering van jaarwerk (digitaal)
 • Jaaropgaven per werknemer
 • Verzamelloonstaat
 • Cumulatieve overzichten en managementoverzichten
Periodieke kosten: € 8,50
per salarisspecificatie

*Indien de loonverwerking per post wordt verzonden, betaald u hiervoor een bijdrage in administratie- en verzendkosten van € 5,10 per periode.


 

Variabele werkzaamheden tegen een vast uurtarief
 • Eenmalig voor het opstarten van uw salarisadministratie
 • Nieuwe werknemers invoeren
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Proforma salarisberekeningen
 • Meldingen aan bedrijfstakfondsen en arbodiensten
 • Ziek- en herstelmeldingen
 • Toepassen van vrijwillige pensioenregelingen
 • Controle en berekening van voorschotnota ‘s pensioenfondsen
 • Toepassen specifieke cao-regelingen
 • Extra journaalposten en overzichten per afdeling of kostenplaats
 • Advies op arbeids- en sociaalrechtelijk gebied
 • Decentrale vastlegging van personeelsmutaties (adreswijzigingen, salariswijzigingen etc.)
 • Aanvullende verzichten voor uw boekhouder of accountant
 • Overige werkzaamheden
Vast uurtarief: € 45,00

 

 

Mattheij ● vanriet | salarisadministratie

Poststraat 8
6135 KR SITTARD
Tel.: 046-451 46 22
Mob.: 06-14 13 33 15
E-mail: info@mattheij-vanriet.nl